ترفندی جالب برای جایگزینی باتری کنترل تلویزیون

در برخی مواقع ممکن است باتری کنترل تلویزیون از کار بیفتد و شما دسترسی به تهیه باتری نداشته باشید. در این زمان احتمالا به دنبال روش هایی هستید که جایگزین استفاده از باتری در کنترل تلویزیون شوند.اگر شما نیز به دنبال اطلاع پیدا کردن از نحوه انجام این کار هستید، می توانید این ویدیو را مشاهده نمایید. ما در این ویدئو یک ترفند جالب و ساده برای جایگزینی باتری کنترل تلویزیون را به شما معرفی می‌کنیم.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%86/