فیلم رضایتمندی سرکار خانم بیستونی بیمار لمینت دندان

فیلم رضایتمندی سرکار خانم بیستونی بیمار لمینت دندان
فیلم رضایتمندی سرکار خانم بیستونی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای لمینت دندان های جلو فک بالا و پایین خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و لمینت دندان برای ایشان انجام شد.

https://drsojodi.com/Laminated-teeth
دکتر سجودی
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - لمینت دندان