لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه ششم)

اجرایی که از دور دوم برنامه عصرجدید ، به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد!
از برنامه ششم:گروه پرواز