51- ثبت و حذف در رابطه چند به چند

با پیاده‌سازی کردن رابطه چند به چند بین دسته‌بندی و مقالات، حال در این جلسه به شکل عملی زمان ایجاد کردن یک مقاله به شما نشان میدهم که به چه شکلی میتوانید دسته‌بندی‌های برای مقاله انتخاب کنید.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید:
https://LaravelLearn.ir