ضریح حرم کسی را شفا نمی‌دهد، توسل به خود امام رضا (ع) است که باعث شفاست

آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد: ضریح طلا و نقره حرم کسی را شفا نمی‌دهد، این توسل به خود امام رضا (ع) است که باعث شفاست.رعایت اصول بهداشتی وظیفه ماست، سیره و روش زندگی ائمه نیز همینگونه بوده است.