آموزش مدلسازی با T-Splines در Rhino

آموزش کار با T-Splines در Rhino
دانلود رایگان این آموزش از لینک زیر :
https://arch-projects.com/t-splines-rhino-modeling/