فیلم پنج شنبه آخر ماه با بازی شبنم قلی خانی و محمود پاک نیت

پنجشنبه آخر ماه داستان فیلم درباره ی چند دانشجوی جوان است که برای یک جشن به خانه ی دوستشان مجید میروند و با ورود یک روحانی سالخورده برایشان حوادثی پیش می آید که..