همکاری چین با جهان در مبارزه با همه گیری

در آغاز سال 2020 زمانی که چین با وضعیت سخت همه‌گیری کرونا رو به رو شد، بسیاری از کشورها به چین کمک کردند.
16 فوریه سال 2020، یک بازی از هفته بیست و چهارم لالیگای اسپانیا متفاوت از بقیه بازی ها آغاز شد. قبل از شروع بازی، باشگاه بارسلونا مراسمی را برگزار کرد که در آن 22 پسربچه با لباس های ورزشی و توپی که روی آن نوشته شده بود "چین قوی باش!" به همراه بازیکنان دو تیم وارد میدان شدند.
مقابله انسان با همه گیری هم یک مسابقه است، رقابتی که در نهایت باید در آن برنده شویم.