کلیپ جعلی که قرار بود شلیک دو موشک به هواپیما را اثبات کند

فیلمی چند روز گذشته منتشر شد که گفته می‌شود، ثابت می‌کند دو موشک از طرف پدافند شلیک و به هواپیما اصابت کرده، درحالی که تاریخ ویدئو پوشانده شده است. فیلم اصلی نشان می‌دهد، این فیلم مربوط به سه ماه قبل است!