نمونه پروژه های راهبند

برج آرام ،دریاچه خلیج فارس،تعداد پارکینگ 100
پروفیل نورد سپاهان اصفهان
مجتمع مسکونی دانش قم ،تعداد پارکینگ 200
برج بوکا اسلام شهر ،تعداد پارکینگ 200
مجتمع سرو شمشک ، تعدادپارکینگ 200
شرکت شهرک های صنعتی ، تعداد پارکینگ 100
فروشگاه ارتش پاسداران تعداد پارکینگ 100
سازمان اداره امور مالیاتی کشور ،محله نیلوفر تعداد پارکینگ 200
مجری : فرافن سامانه آسیا

مجموعه ای از نمونه پروژه های راهبند هستند که در این ویدیو مشاهده می کنیم .
جهت گرفتن مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
faraafan.com
️ 021-26722474
️ 09100678912