دانلود مستند Attenborough’s Wonder of Song 2022

سر دیوید اتنبرو تصاویر ضبط شده و مورد علاقه خود را از دنیای طبیعت که فهم ما را از آواز تغییر داده، انتخاب کرده است. هر کدام، از آواز بزرگترین لمور گرفته تا آواز نهنگ گوژپشت، در طول زندگی اش ضبط شده اند.