دستگاه RO تصفیه آب صنعتی

دستگاه ro تصفیه آب صنعتی
https://abpaksazan.com/?p=4649
در تصفیه فاضلاب در حوضچه ای ذخیره می شود که در آن مواد جامد (لجن) می توانند به پایین ته نشین شوند و روغن و مواد سبک تر می توانند به سمت بالا بروند. سپس این لایه ها برداشته شده(آب پاکسازان) و سپس می توان مایع باقیمانده را به تیمار ثانویه ارسال کرد. لجن فاضلاب در فرآیند جداگانه ای تحت عنوان هضم لجن تصفیه می شود. (که گاهی اوقات "پرداخت پساب" نامیده می شود) برای تمیز کردن بیشتر آب هنگام تخلیه به یک اکوسیستم حساس استفاده می شود. چندین روش می تواند