انیمیشن جوانمردان 3

انیمیشن جوانمردان (1397) - ق ، 8 و 9 و 10 و 11 (پایانی) - داستان «جوانمردان» در دوره مغول می گذرد که سرداران ایرانی در این بازه مقاومت هایی انجام دادند. بعد از یک دوره مقاومت ها نامنظم شد و گروه های کوچک مردمی شکل گرفت و با حفظ باورها و ارزش های جامعه مبارزه ادامه پیدا کرد.…