کلاس فن بیان در تهران

.دوره فن بیان و سخنرانی با سایر دوره های آموزشی فن بیان چه تفاوتی دارد؟
در کلاس فن بیان مجموعه ما ، شما هر جلسه روبروی جمع سخنرانی خواهید داشت و سخنرانی شما توسط مدرس دوره بهبود خواهد یافت و نکات ویژه شما برای سخنرانی به شما گفته خواهد شد درست مثل اینکه یک مدرس خصوصی دارید!

سایت سخن سبز ..لینک زیر

http://sokhanesabz.com/?p=662