شگرد و جاسازی‌ های عجیب توسط قاچاقچیان مواد مخدر

جاسازی‌ های عجیب مواد مخدر توسط قاچاقچیان بین ‌المللی. جاسازی مواد در هارد کامپیوتر ، دیوارکوب‌ و ...