آموزش حذف و ویرایش پست در اینستاگرام

احتمالا برای شما پیش آمده که بخواهید یکی از پست های خود را حذف کنید اما از انجام این کار عاجز مانده اید یا خواسته اید که بعد از ارسال و منتشر کردن پست خود آن را ویرایش کنید اما طریقه ویرایش آن و گزینه های مربوطه به آن را نمیدانستید. استفاده از این امکانات کمی پیش پا افتاده هستند اما شاید برای برخی از افراد که جدید عضو اینستاگرام شده اند و در اینستاگرام ثبت نام کرده اند آشنایی کافی با تنظیمات اینستاگرام را نداشته باشند کمی با مشکل روبرو کند