آبنمای خشک موزیکال پارک گلهای شهر بیدخون عسلویه www.Abonoor.ir

آبنمای خشک موزیکال با آهنگ "یه خواهش" از خواننده محبوب پاپ فرزاد فرزین
به ریتم آهنگ و ضرباهنگ آب توجه کنید.