درمان یبوست در کودکان

هر زمانی که دیدید کودکی چهار ساله به شدت در حال جنب وجوش است، به صورت ضربدری پاهایش را قرار داده است، رنگ چهره اش قرمز شده و پیوسته بر روی انگشت شستش به جلو و عقب حرکت می کند، باید سریعا متوجه شوید که کودک در حال دفع کردن است، البته در اکثر موارد اگر آن کودک یبوست داشته باشد
ادامه اين مطلب در لينک زير
https://goo.gl/JE39dj