روند قیمت مرغ در بازار کاهشی است

معاون سازمان حمایت با بیان اینکه روند قیمت مرغ در بازار کاهشی است، گفت: با تزریق مرغ در میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، امیدواریم شاهد کاهش بیشتر قیمت مرغ باشیم.