نمونه تدريس زنان و مامایی توسط دکتر زهرا نادری

نمونه تدريس زنان و مامایی توسط دکتر زهرا نادری فلوشیپ ناباروری ، عضو هیات علمی دانشگاه سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری ( رزیدنتی ) براي تهيه كتاب، مجموعه تصويري و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد.