چطور با سرعت نور لغت حفظ کنیم و چطور مکالماتمون رو قوی کنیم؟! ما بهتون میگیم (قسمت اول ) دکتر مرتضی جاوید

از چه سنی کودکان میتونن زبان یادبگیرن؟
آیا در سن شصت سالگی هم میشه زبان آموخت؟
چطور با سرعت نور لغت حفظ کنیم و چطور مکالماتمون رو قوی کنیم؟!
ما بهتون میگیم
(قسمت اول )
دکتر مرتضی جاوید