خصوصیات جالب یک سطل زباله هوشمند

به تازگی یک سطل زباله هوشمند تولید شده است که به وسیله یک موتور‌، زباله را به سمت خود می‌کشد.