کسری خدمت سربازی

فرقی نمی کند که به دلخواه خودتان به سربازی می روید و یا به اجبار پدر و مادر یا دولت! شما هم مثل باقی مشمولان قطعا به دنبال روش های مختلفی جهت دریافت کسری گشته اید.
روش ها و شرایط گرفتن انواع کسری هارا از ما بخواهید
https://afsarmoshaver.com/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA/