امام جمعه بغداد: انتقام خون شهید سلیمانی و المهندس اخراج آمریکا از منطقه است

آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد: انتقام خون شهید سلیمانی و المهندس اخراج آمریکا از منطقه است