آهنگ انگیزشی سی سالگی از راتین رها

????????➕✌????
قرن ۱۳۰۰ هم تمام شد اما آنچه که پایان نمی یابد خاطرات خوب و نام های نیک است که در ذهن ها ماندگار می مانند.
با گذشت یک سال دیگر، بیشتر از هر بار به این یقین رسیده ام که شعور و درک آدم ها؛ نه به مدرک تحصیلی آن هاست، نه به ثروتشان، نه به مقام و قدرتشان و نه به سن و جنسیتشان؛ بلکه به روح و قلب تپنده شان است که در کالبد آدمی، انسان نمایی می کنند.

✍???? راتین رها - آخرین روز قرن (۱۴۰۰/۱۲/۲۹)

تصاویری از استان کرمان را در سال ۱۴۰۰ با چاشنی آهنگ «سی سالگی» می بینید و می شنوید.

سال جدید مبارک ????❤️

آثار راتین رها را از کانال RatinMusic@ و یا وبسایت www.RatinRaha.ir دانلود فرمایید.