عزاداری تاسوعای حسینی بر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی بر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی