دوره مراقبت از پوست (آموزش مراقبت از پوست) در هلدینگ نیک اندیشان

در این دوره تمام مهارت ها و اصول مراقبت از پوست به مهارت جویان آموزش داده و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی و سازمان فنی حرفه و آکادمی URS انگلستان، مهارت جویان معرفی به کار می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر :
https://nickandishan.com/cources/skin-care-course/