تاریخچه ویولن (قسمت اول)

* قسمت اول تاریخچه ساز ویولن:

ساز ویولن از خانواده سازهای ویولا دا براچو بین سال های 1520 تا 1550 میلادی تکامل یافته است و شهرهای شمال ایتالیا مانند برشیا، کِرِمونا و ونیز تبدیل به مراکز مهم این ساز شدند.

واژه ویولن Violin (کلمه ایتالیایی Violino) از واژه Viola برگرفته شده است و به جای ویولای کوچک معنای کلی تری یعنی ساز زهی کوچک دارد. تنها ویولن های به جا مانده آن هایی هستند که توسط ویولن ساز کِرِمونی، آندره آماتی (1500 – 1576) در سال 1542 میلادی ساخته شده اند. بنابراین به احتمال زیاد آندره آماتی اولین سازنده ای بود که سازهایی را با ویژگی هایی ساخت که نام ویولن را توجیه می کرد.

ساز ویولن در ایتالیا موفقیت عظیمی به دست آورد و خیلی سریع جایگزین تمام سازهای زهی کوچک دیگر در محدوده سوپرانو شد که بر روی شانه نواخته می شدند. ویولن تنها سازی بود که قبل از سال 1650 میلادی قسمت عمده ای از پیشرفت خود را تجربه کرده و به راحتی به عنوان یک بخش اساسی تمرین موسیقی پذیرفته شده بود؛ این به دلیل قابلیت های معنایی و بیانی نامحدودی بود که ویولن ارائه می داد.

موسیقی: چهارمضراب دشتی استاد مهدی خالدی

جهت مشاهده ادامه مطلب به آدرس: https://sazejust.com/history-of-the-violin/ مراجعه نمایید.