روایت امام جمعه بغداد از ورود تانک های آمریکا به منطقه سبز بغداد

آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد از تحرکات علنی ارتش آمریکا و ورود تانک های آمریکائی به منطقه امنیتی سبز بغداد خبر داد