طراحی و ساخت ترانس رکتیفایر 15000 آمپر هواخنک 12 پالس تریستوری شرکت خزرترانسفو

طراحی و ساخت ترانس رکتیفایر 15000 آمپر هواخنک 12 پالس تریستوری مجهز به PLC زیمنس در گروه صنعتی خزرترانسفو

www.khazartransfo.com