تدریس نگارش پایه اول ابتدایی درس اول|استاد اجازه

تدریس نگارش پایه اول ابتدایی درس اول:جلسه اول بخش اول
در این جلسه که جلسه اول بخش اول تدریس نگارش دوم ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی نگارش دوم ابتدایی رو به شما به صورت ویدیویی در کانال استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/dovom-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com