نظر داوران عصر جدید درباره اجرای گروه دختران پرواز

نظر داوران درباره اجرای "گروه دختران پرواز" در قسمت دهم از مرحله دوم عصرجدید