اجرای دختران پرواز در مرحله دوم عصرجدید

دختران این سرزمین یعنی این بچه‌ها؛ شاداب، پویا، باانگیزه، پرتلاش و البته خلاق!