آموزش فال با ستاره شناسی+تصویری جلسه دوم

اگر شما به علم ستاره شناسی و فال گیری علاقه دارید ابتدا اموزش جلسات قبل را مشاهده کنید و برای توضیحات تکمیلی این ویدیو را از دست ندهید.