درب باز کن فقط درب یک واحد را باز نمی کند

در این ویدیو به بررسی حالتی از مشکلات درب بازکن پرداختیم که عملکرد درب بازکن فقط برای یک واحد دچار مشکل شده و درب را بار نمیکند.
اگر شما هم با چنین مشکلی برخورد کردین، ویدیوی کوتاه 2 دقیقه ای ما را از دست ندین.
وبسایت: https://vpon.ir/
تماس با ما: 02191013700