تشییع پیکر شهید فخری زاده در حرم مطهر رضوی

پیکر شهید محسن فخری زاده دانشمند ایرانی که در آبسرد دماوند ترور و به شهادت رسید، در حرم مطهر رضوی تشییع شد.