فلزیاب ذات تفکیک

فلزیاب ذات تفکیک
ذات تفکیک فلزیاب به نوع طراحی مدار و دسته بندی ان فلزیاب وابسته این و ذات تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB بنابر اصول تغییر مغناطیس میباشد و توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را با عدد وی دی ای VDI ثابت همان هدف یا طلا در عمق زیاد را نداشته چون جریان مغناطیس در طول مسیر بازتاب با افت توان به نسبت عمق روبرو شده و تغییر فاز در عمق زیاد برای سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی ایجاد نمی نماید نمی تواند با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در عمق زیاد تفکیک با طبقه دقیق و درست به انجام رساند.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34