مستند واقعیت ها درمورد ببر

ببرها نمادهای زیبایی ، قدرت و اهمیت حفاظت هستند. پنج واقعیت شگفت آور در مورد این گربه سانان راه راه ، از جمله بزرگ بودن گربه ها ، سازگاری که برای شنا ایجاد شده و تعداد ببرهای وحشی کاهش یافته است.