دستگیری ارازل و اوباش در آمل (ماجرای فضای مجازی)

دستگیری تعدادی از ارازل و اوباش که در فضای مجازی رجزخوانی کردند این ویدیو را از سایت خبرآنلاین گرفتم https://www.khabaronline.ir