با کودکی که در زمان رابطه جنسی شما را دیده چگونه رفتار کنید؟

اگر یک کودک رابطه جنسی پدر و مادرش را ببیند و نتواند این مشاهدات را در یک زمینه خاص تحلیل کند، این مشاهدات می تواند کودک را ناراحت کند.

اما اگر به کودکان توضیح داده شود که بزرگسالان نیز یکدیگر را دوست دارند، یکدیگر را می بوسند و نوازش می کنند، پس برای کودکان معلوم می شود که چیزی که به طور تصادفی دیده شده است، خشونت نبوده است.

و والدینش قصد نداشتند که به یکدیگر آسیب برسانند، اما عاشق یکدیگر شده اند، و وقتی عاشق یکدیگرند، بنابراین کنار هم می خوابند و هم را بغل می کنند و می بوسند و این کارها را انجام می دهند.

اگر نوزاد شما به طور ناگهانی به اتاق خواب شما وارد شد و شما و همسرتان در آغوش هم بودید، سعی نکنید واکنشی نشان دهید که ناشی از وحشت است.