ایمنی خودرو ولوو جیلی

مجموعه ویژگی‌ها و تجهیزات یک خودرو که در جلوگیری از بروز تصادف به راننده کمک می‌کنند، ایمنی فعال یک خودرو گفته می‌شود. مواردی نظیر طراحی سازه اتاق، سیستم تعلیق، ترمزها، چراغ‌ها، خوش دستی و هندلینگ، میدان دید، سیستم‌های کمکی نظیر ترمز ضد قفل، کنترل کشش، گردش چراغ‌ها در پیچ، سنسور باران، فرمان حساس به سرعت، هشدار خروج از لاین، انواع رادارها و حتی عملکرد سیستم تهویه در حفظ هوشیاری سرنشینان و طراحی صندلی‌ها نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سلامت فنی وسیله نقلیه و عدم وجود نقص فنی نیز در محدوده ایمنی فعال قرار می‌گیرد.