افزایش ۵ درصدی قیمت مسکن

کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت می‌خواهد اقدام مناسبی برای کنترل قیمت مسکن انجام دهد باید جلوی تورم را بگیرد.