مشتری مداری یا مشتری سالاری

مشتری مداری یکی از اصول جذب خریدار است اما نکته ظریف آن است که فروشندگان کالا ها و خدمات نیز حق و حقوقی دارند که نباید نادیده گرفته شود. ...