دعوا و درگیری های عجیب از ستارگان ورزشی

دعوا و درگیری های عجیب از ستارگان ورزشی در سراسر دنیا-وقتی بازیکنان کنترل خود را از دست می‌دهند!