حروف ربط در زبان آلمانی - قسمت اول

در این ویدئو به آموزش انواع حروف ربط در زبان آلمانی می پردازیم.

برای آموزش زبان آلمانی می توانید در کلاس های آنلاین فرالن شرکت کنید
https://feralan.com/german/

در کنار مشاهده این ویدئو، پست جامع حروف ربط آلمانی را هم در سایت فرالن ببینید
https://feralan.com/conjunctions-in-german/