اموزش فارسی دوم ابتدایی درس اول|استاد اجازه

اموزش فارسی دوم ابتدایی درس اول:جلسه اول بخش چهارم
در این جلسه که جلسه اول بخش چهارم تدریس فارسی دوم ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی نگارش دوم ابتدایی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/dovom-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com