کم رمقی اخلاقی

روزگار کم رمقی اخلاق

????

امروز دیگر«کمرنگی اخلاق» امر پنهان و نایابی نیست، گاهی در رفتار برخی از ما آن قدر عیان و آشکار بروز و ظهور دارد که گویی عین حق، حقیقت و اخلاق مداری است. تفاوتی هم ندارد؛ از کف کوچه و بازار گرفته تا در میان برخی از مسئولان این «کم رمقی اخلاق» به یک اصل تبدیل شده است

از دیرباز «خانواده» به عنوان مهم ترین کانون رواج اخلاق در جامعه ایرانی به شمار می آمده است و اگر امروز از «کمرنگی اخلاق» سخن می گوییم احتمالا باید این کانون حیاتی را از نو ارزیابی و آسیب شناسی کنیم که چرا نمی تواند همچون گذشته، ایفاگر نقش خود باشد.
#كم_رمقی_اخلاق#اخلاق_جامعه#جامعه_شناسی #خانواده#کمرنگی_اخلاق#گوشه_چشم#آسیبشناسی
#تولید_محتوا#محتوای_اینستاگرام #آموزشی#اخلاق_مداری#مسئولیت_اجتماعی
@goosheyecheshm