گذرگاه

سینمایی - گذرگاه - کارگردان : شهریار بحرانی - ۱۳۶۵ - یک رزمنده به نام ناصر به همراه سه تن از همرزمانش (احمد- قاسم و محمد) برای عملیات گشت و شناسایی به جبهه اعزام می شود…