توضيحات بسيار زيبای استاد حسينی قزوينی درباره شفاعت و زيارت حضرت معصومه سلام الله عليها

آیا حدیث غدیر به خاطر ماجرای جیش یمن از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله صادر گردید؟
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=13217
احتجاج حضرت زهرا سلام الله علیها به حدیث غدیر
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=12833
تواتر حديث غدير از ديدگاه دانشمندان اهل سنت
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=6323
دلالت حديث غدير بر ولايت امير مؤمنان عليه السلام
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=6322