آغاز اعزام حجاج به حج عمره تا ماه آینده

محمدمهدی اسماعیلی، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ۵۷۰۰ هزار نفر در صف حج عمره هستند و تا بخش عظیمی از این‌ها اعزام نشوند ثبت نام جدید حج عمره انجام نمی‌شود.